Stan večer a v noci

Interiér

1 stan

Více stanů

Konstrukce